CV

Næstformand samt Kultur-, idræts- og medieordfører Mogens Jensen, født 31. oktober 1963 i Nykøbing Mors, søn af ekspedient Harry Jensen og hjemmehjælper Ebba Møller Jensen.


Medlem af Folketinget
Socialdemokratiet

Fhv. handels- og udviklingsminister

Næstformand for Socialdemokratiet

 

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ringkøbing Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herning Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herningkredsen fra 2003 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Handels- og udviklingsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Statsrevisor fra 26. oktober 2011 til 17. april 2013.
Kulturordfører, idrætsordfører og medieordfører. Næstformand for Retsudvalget. Medlem af Kulturudvalget, Udenrigsudvalget, Udenrigspolitisk Nævn, Grønlandsudvalget, Færøudvalget og Nordisk Råd. Næstformand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling. Formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe 2011-2012. Næstformand for Socialdemokratiet fra 2012. Næstformand i den socialdemokratiske gruppe i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) fra 2018.

 

Uddannelse og erhverv
Fagbevægelsens lederuddannelse, LO-Skolen, Helsingør, fra 1997 til 1999.
Student, Morsø Gymnasium, fra 1979 til 1982.
Nykøbing Mors Folke- og Realskole, fra 1970 til 1979.
Konsulent, LO, fra 1987 til 2005.
Ulandskonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, fra 1986 til 1987.
Kulturkonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, fra 1985 til 1986.
Uddannelsessekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 1982 til 1985.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom på Mors og i Viborg Amt 1979-1982. Medlem af bestyrelsen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 1981-1982. Medlem af bestyrelsen for ARTE 1982-1985. Medlem af Socialdemokratiets kulturudvalg 1982-1986. HK-tillidsrepræsentant 1983-1985. Medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 1986-1988. Medlem af bestyrelsen for foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1998. Medlem af bestyrelsen for Bjørn Afzelius' Internationale Kulturfond 2003-2010. Medlem af repræsentantskaberne for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond 2005-2012. Mors-ambassadør udpeget af Morsø Kommune fra 2007. Medlem af bestyrelsen for Jobbanken 2007-2014. Medlem af bestyrelsen for Kursuscenteret Laugesens Have 2008-2014. Medlem af bestyrelsen for Kulturfonden Danmark-Grønland 2009-2012. Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kulturfond fra 2015. Medlem af advisory board for Arbejdermuseet fra 2015. Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund fra 2015, næstformand fra 2015. Formand for Foreningen Norden fra 2015. Formand for Nordisk Kulturfond fra 2018.


Publikationer
Har bl.a. skrevet debatoplæggene »En samordnet ungdomsuddannelse«, 1985, og »Menneskene skal blomstre«, 1987. Bidrag til LO's 100-års-jubilæumsbog »I takt med tiden«, 1998. Diverse film- og teaterproduktioner.


Udmærkelser
Gymnasieskolernes Lærerforenings Jubilæumspris 1995.