Mere nærhed


Der er gennem en årrække foregået en centralisering af Danmark. De store byer er blevet større, institutioner er blevet fusioneret, og kernefunktioner omkring bl.a. sundhed og politi er forsvundet fra de mindre samfund.

 

Det er gået for vidt, og vi skal have nærheden tilbage. Derfor skal vi bl.a. flytte uddannelser, politi og sundhedsfunktioner tættere på borgerne igen. Og vi skal finde modeller for, hvordan vi kan inddrage flere borgere meget stærkere i de politiske beslutninger omkring deres lokalsamfund.